Forum erfgoed OVF verkleind

Forum spant zich in voor erfgoed

 

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite is een werkgroep binnen de Oudheidkundige Vereniging Flehite die zich bezighoudt met het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Amersfoort.
De Forumleden willen met zachte drang en kennis van zaken invloed uitoefenen op de gemeente en projectonwikkelaar en erop toezign dat in de oude binnenstad van Amersfoort de boedel niet verloedert.
(Facebook-s.ad.nl/15-4-2017)

Secretariaat: Muurhuizen 21,
3811 EC, Amersfoort.
Mail: r.w.blaauw@hetnet.nl

Meer over het Forum

oud tegenover nieuw-geschaald
Middeleeuws versus Modern
 
Kan dat? Het heden met het verleden verbinden tot een harmonisch en aanvaardbaar geheel? Geen sinecure.
Smaken verschillen, gebouwen zullen, door eigen brillen gekleurd, fraai, aanvaardbaar, neutraal of (foei)lelijk gevonden worden. 

Elk gebouw, elke verandering aan een gebouw, elke inrichting of verandering van de (openbare) ruimte verandert het aanzicht van de omgeving, is vaak sterk beeldbepalend en hoort daarom integraal deel uit te maken van een totaal ontwerp, gebaseerd op beleid.
Smaak is niet (meer) aan de orde, maar de regels van respectvol ontwerpen, inpassen en inrichten.

Wat ons opviel