Ontwikkelingen van het Militair Hospitaal aan de Hogeweg.

Half oktober heeft het Forum samen met vertegenwoordigers van Siësta en SGLA  deelgenomen aan een rondleiding op het terrein van het voormalige hospitaal . Het prachtige monumentale complex, gebouwd in 1877, is aangekocht door Schipper Bosch. Afgezien van een aantal latere uitbreidingen staan de gebouwen op de lijst van Rijksmonumenten. Het geheel bestaat uit een… Lees verder »Ontwikkelingen van het Militair Hospitaal aan de Hogeweg.

Read More

Een Hoogbouwvisie voor Amersfoort

Geacht College, Zo begint de reactie van het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite op het concept Hoogbouwvisie voor Amersfoort Amersfoort wil in de komende 10 jaar 13.000 woningen bouwen. Een deel daarvan als uitbreiding in Vathorst-West, maar voor een groot deel gaat het om verdichting van het bestaande stedelijk gebied. Die verdichting zal samengaan met hoger… Lees verder »Een Hoogbouwvisie voor Amersfoort

Read More

De perikelen over de Stadsring

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite steunt van harte de inspanningen van het gemeentebestuur om de binnenstad van Amersfoort meer autoluw te maken. Een zorgvuldige afweging tussen noodzakelijk verkeer en de kwaliteit van wonen en beleving is zeker vereist. Graag wil het Forum aanbevelen om daarbij ook de toekomst van de Stadsring in belangrijke mate bij… Lees verder »De perikelen over de Stadsring

Read More

Hoogbouwvisie gemeente Amersfoort

De gemeente heeft haar concept Hoogbouwvisie aan de openbaarheid prijsgegeven.Met een flitsend filmpje laat ze de stad weten dat na lang en ‘rijp’ beraad het lijvig beleidsdocument als eerste concept klaar is.Volg deze link voor het volledige document  Concept Hoogbouwvisie gemeente Amersfoort

Read More

Presentatie t.b.v. jaarvergadering OVF, 2017

Forum ruimtelijk erfgoed flehite