Het Forum in het AD

Voor de aanleg van de Rondweg (1956-1958) lagen de huizen aan de centrumzijde aan het plantsoen dat de namen van de windstreken droeg. Plantsoen-West, -Zuid, -Oost en -Noord.

Ongevraagd advies van groep oud-architecten en stedenbouwkundigen

'Amersfoortse Stadsring moet rustiger, groener en smaller'

De Stadsring is als brede weg door het hart van Amersfoort niet meer van deze tijd en toe aan een bescheidener profiel. Door aan weerszijden een rijstrook op te offeren ontstaat ruimte voor bomen en groen en vindt het stationsgebied bovendien meer aansluiting bij de binnenstad.

Tot die slotsom komt een groep van plaatselijke oud-architecten en stedenbouwkundigen, verenigd in het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite, in een vrijblijvend advies over de toekomst van de Stadsring en omgeving aan het college van burgemeester en wethouders.

Volgens het Forum begint de ‘vorm en functie’ van de Stadsring een steeds grotere ergernis te worden. In plaats van het visitekaartje voor de stad is de ringweg nu een vreugdeloze verkeersruimte die geheel onnodig per etmaal 30.000 voertuigen te verwerken krijgt, schrijven de acht oudgedienden uit Amersfoort.

Snelweg

De Stadsring werd in de jaren 50 aangelegd om de Langestraat te ontlasten als doorgaande route tussen Utrecht en Gelderland. Met de bouw van de snelweg A28 bleef het verkeer dat niet in Amersfoort hoefde te zijn vanaf de 60’er jaren weg van de Stadsring, die volgens het Forum op dat moment alweer degradeerde tot binnenstedelijke verbindingsweg. De groep wijst er op dat de Stadsring vandaag de dag dezelfde status geniet als de Leusderweg, Utrechtseweg en Vondellaan, maar minstens twee keer zo breed en dominant is.

Met 20.000 voertuigen in een etmaal tussen de Flierbeekstraat en de Andriesstraat en 30.000 dagelijkse verkeersbewegingen tussen de Utrechtseweg en het Eemplein kan de Stadsring niet zomaar worden geschrapt, realiseert het Forum zich. ‘Maar de geluidsoverlast en uitstoot van fijn stof zijn wel een serieus probleem, net als de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. De Stadsring in zijn huidige vorm is in meerdere opzichten een barrière’, aldus de opstellers van het advies.

De gemeente Amersfoort zou volgens het achttal onderzoek moeten doen naar de verkeerseffecten van het versmallen van de Stadsring naar twee keer twee rijstroken, zonder aparte afslagstroken of bushalte-inhammen, met aan beide kanten de rechterrijstrook als vrije busbaan. Het profiel geeft ruimte voor een middenberm met een dubbele rij bomen en voor meer groen aan de zijkanten van de weg. ‘Het bodemdak maakt van de Stadsring een eigen verblijfsruimte met geborgenheid en verbindt de overzijden met elkaar’.

Het stadsbestuur moet nog reageren op het spontaan ingediende voorstel. Het idee van de Flehite-commissie sluit in grote lijnen aan bij het concept voor een verkeersluwe en groenere Stadsring dat plaatselijk architect Jan Poolen twee jaar terug al eens lanceerde. Van hem mag de versmalde Stadsring ophouden na de kruising met de Molenstraat en de Van Asch van Wijckstraat, zodat er een knip ontstaat voor verkeer van en naar de Amsterdamseweg. De architect vroeg burgemeester Lucas Bolsius de handschoen op te nemen, maar kreeg geen respons.

 AD: Marco Willemse