De perikelen over de Stadsring

Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite steunt van harte de inspanningen van het gemeentebestuur om de binnenstad van Amersfoort meer autoluw te maken. Een zorgvuldige afweging tussen noodzakelijk verkeer en de kwaliteit van wonen en beleving is zeker vereist. Graag wil het Forum aanbevelen om daarbij ook de toekomst van de Stadsring in belangrijke mate bij te betrekken. Het zou bijzonder aantrekkelijk zijn voor de stad als de verkeerssituatie in de binnenstad, samen met de inrichting en uitstraling van de Stadsring, ingrijpend zou kunnen worden verbeterd. Vorm en functie van de Stadsring beginnen een steeds grotere ergernis te worden.
De wens om de stadsring eens grondig aan te pakken leeft al geruime tijd. De euforie van de 50’er jaren, toen de opening van de Stadsring de Binnenstad verloste van het doorgaande verkeer, is inmiddels wel geluwd. Graag zagen wij, samen met veel inwoners van de stad, een deel terug van de fraaie groene aanblik die toen zo hard is ingeleverd.

Het hele advies is hier te downloaden