Actueel

Elleboogkerk

Het Forum heeft kennis genomen vaqn het plan voor het museum in de Elleboogkerk. We zijn blij dat dit pand een openbare en culturele bestemming krijgt. Het plan ziet er goed uit en de betekenis van het Museum Flehite krijgt een nieuwe impuls.
Over een eerder plan om in het gebouw horecabedrijf te beginnen heeft het Forum een advies uitgebracht, waarin vooral aandacht werd gevraagd voor de negatieve ruimtelijke effecten voor de
omgeving van buitenopslag van transport- en bevoorradingsmateriaal en de aan- en afvoer. 
Link naar advies