Een Hoogbouwvisie voor Amersfoort

Geacht College,

Zo begint de reactie van het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite op het concept Hoogbouwvisie voor Amersfoort

Amersfoort wil in de komende 10 jaar 13.000 woningen bouwen. Een deel daarvan als uitbreiding in Vathorst-West, maar voor een groot deel gaat het om verdichting van het bestaande stedelijk gebied.
Die verdichting zal samengaan met hoger bouwen. Ontwikkelaars en grondeigenaren spelen daar gretig op in door met plannen te komen die flink de hoogte in gaan. Mede om die reden wordt nu gewerkt aan een Hoogbouwvisie voor Amersfoort. In een brede discussie met inwoners en belanghebbenden wil Amersfoort een zo groot mogelijk draagvlak voor de Hoogbouwvisie creëren en heeft daarom een Concept Hoogbouwvisie stadsbreed in discussie gebracht.
Het Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite steunt graag de manier waarop Amersfoort deze belangrijke ontwikkeling probeert een goede onderbouwing te geven. Graag maakt het Forum dan ook gebruik van de gelegenheid een reactie op de conceptvisie te geven.
Hoogbouw is in de mode Hoogbouw is in de mode, maar hoogbouw betekent ook een ingrijpende onomkeerbare ruimtelijke verandering van de stad. Het is daarom van heel groot belang de voor- en nadelen helder op een rij te zetten.
Bezint eer ge begint!

Het hele advies is hier te downloaden

Willen we dit? Een derde stadsmuur waarbij de OLV-toren een …paaltje wordt?