Het ei is gelegd

De gemeente heeft haar concept Hoogbouwvisie aan de openbaarheid prijsgegeven.
Met een flitsend filmpje laat ze de stad weten dat na lang en ‘rijp’ beraad het lijvig beleidsdocument als eerste concept klaar is.
Volg deze link voor het volledige document 

Concept Hoogbouwvisie gemeente Amersfoort